Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Podjetje TOPORŠ, orodja in naprave, d.o.o. je na javnem razpisu P4I – Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Investicija v nakup Takumi CNC obdelovalni center H10 s krmiljenjem Heidenhain TNC 640.

 Investicija predstavlja nakup stroja Takumi CNC obdelovalni center H10 s krmiljenjem Heidenhain TNC 640.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Cilji investicije:

  • optimizacija proizvodnega procesa,
  • manjše onesnaževanje tal in zraka ter boljši delovni pogoji,
  • več reciklaže in manj odpadnih surovin,
  • manjša poraba električne energije.

Skupna vrednost projekta: 174.800,00 EUR  

Financiranje iz mehanizma: 174.800,00 EUR

Trajanje projekta: 1.11.2022 – 31.1.2023

Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (noo.gov.si, evropskasredstva.si).

Close Menu